گفت و گو با دیده بان محترم جهان بینی کنگره ۶۰؛ استاد امین

به نام قدرت مطلق

گفت و گو با دیده بان محترم جهان بینی کنگره 60؛ استاد امین

از دیدگاه من، کنگره یک تفکر و اندیشه‌ای‌ است که بر مبنای، اصول و قوانین الهی که موردپذیرش و اعتقاد خرد جهانی هم هست، آمده و در قالب ساختاری شکل‌گرفته است؛ ساختاری که مربوط می‌شود به شناخت انسان، قوانین هستی و خرد جمعی که تبدیل‌شده به یک روشی که به انسان‌ها کمک می‌کند تا خودشان را پیدا کنند

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.