یادداشت تسنیم|دام آمریکا برای ترکیه در مسئله قبرس و آزمونی برای اردوغان

یادداشت تسنیم|دام آمریکا برای ترکیه در مسئله قبرس و آزمونی برای اردوغان

ابعاد واقعی سیستم جدید ریاستی ترکیه با مسئله قبرس می‌تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد. در عین حال عقب‌نشینی از دستاوردهای ملی ترکیه در قبرس می‌تواند ضربه بزرگی علیه منافع ملی ترکیه محسوب شود.

یادداشت تسنیم|دام آمریکا برای ترکیه در مسئله قبرس و آزمونی برای اردوغان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.