۱۱۸

۱۱۸

صبرکن حسرتم
خوش آمده ای به آغوشت
صبرکن
صورتم از تو پُر شده
اشک نیستند
آمدنت است در اردیبهشتی
که بارانش کم است.

تمام آهنگهای غمگین دنیا
مخصوص زنیست
که دوستش دارم
و عاشقش هستم
که وقتی از پیشم میرود
به یادش
تا آمدن دیگرباره اش
گوش می دهم‌،
غمگینی ام
از نبودن عشق ‌گرانبهام
در کنارم است
وگرنه من که
تک تک ثانیه هارا
با عشقش سر می کنم
عاشقانه؛
آزادی
به عشق است
و تو
آزادترین عشقی
که در آزادی ام
آزادی آورده ای
خردادِ زندگی ام.


#جوادرمضان
سیزده اردی بهشت ۹۷


برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.