۱۲۷

۱۲۷خدا سه حرف دارد
جانور پنج حرف
گیج می زنند مردمان
میان حرف ها.

چندش برانگیزنند
این سَم هایی که
ساقی به خورد کتاب ِ
مغزها داده.

دچار تو که شدم
یتیم بودنم فراموشم شد
در انتها به تو رسیدم اما
ابتدای آبادگانی من شدی
بگذار بمیرند مرده ها
این منم که با تو زنده ام.من سبقت گرفته ام
از تمام کوچ ها


#جوادرمضان
بیست و دوم اردی بهشت ۹۷


برای بامداد ِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.