۱۳۱

۱۳۱


انتظار
وحشتناک ترین اختراع بشر است
درآن نه میتوان مُرد
نه زندگی کرد
فقط میتوانی زنده بودنت را
پس و پیش بکشی.
ونداشتنت
ترانه ایست در جهنمی
که میخوانمش
که زیرم را رو می کند
رویم را آسیمه سر از اشک.

فروغ گفت
کاش میمردیم
و باز زنده میشدیم
میدیدم جهان شکل دیگریست

واما من؛
باز عاشق تو میشدم
باز تو را بیشتر از دنیای قبل
دوست میداشتم
شکل گردبادی
در عمق روشنی های جهان.


#جوادرمضان
بیست و شش اردی بهشت ۹۷


برای بامداد ِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.