۱۳۳

به روزهای هفته
اعتباری نیست
شاید پنج شنبه
آفتابش طوفانی باشد
یا دوشنبه هایش
باران پیاده روی ببارد
شاید شنبه هایش
نیمه نیمه خشک و تر را بسوزاند
و یکشنبه ها
خدا فقط یک جای خالی باشد.

به روزهای هفته
هیچ اعتباری نیست
حتی اگر این شعر
سه شنبه ها را جا گذاشته باشد
ودر جمعه ای آفتابی اما دلگیر
نِشسته باشد اما

تمام روزهای هفته
دوست داشتنت را دوست داشته ام
و دوست داشته
دوست داشتنت را
دوست داشتنم.


#جوادرمضان
بیست و هشت اردی بهشت ۹۷


برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.