۱۴۰

۱۴۰


وسط پارک
ویراژ می دهد چمنِ دلنگران
روی شقیقه های ماشینت.
کنار گوشی
دلتنگی می کند ندانستنم
از حال و هوای رسیدن
تا نرسیدنت.
وسط ساعت ها
عقربکهای قرص،جویده ام
گیج می زنند در زمانی که
زمانه اش را می دود.

_برم دوش میام.

وسط خیابان
سیگار لعنت میفرستد
به پُک های پشت سر همم.
همه شام شان را خورده اند
جز یخچالی که من
درونش عشق کار گذاشته ام.


_الو
یه سرویس بفرستین
من اینجا از خودم جا مانده ام.


اینهمه وسط
برای توست بانو
که بی کنارترین عشق جهانی
حتی در عصبانی ترین کشور جهان
و در عصبانی ترین لب هایت.


#جوادرمضان
پنج خرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.