۱۴۵

۱۴۵


ساعت
در سرم می چرخد
و تو
در جاذبه ام.

آمدنِ رسیدنت
همیشه مبارک است
به خانه ای که تارو پودش
با تو است.

سکانس اول
لحظه ی دلباختن است
و چقدر یاد اولین قرارمان می افتم
که دلباخته بودم به تو
حتی قبل از دیدنت.
می بینی که حتی فیلم های عاشقانه
به گَرد پای ما نمی رسند.

ادامه می دهد فیلم
برای ابراز علاقه
و چقدر خودمان را ترجیح می دهم
که خودمان را در یکدیگر
ادامه دادیم
بی چشم داشتی از آمین ها.

ادامه می دهد
برای بدست آوردن
و چقدر چقدر خودمان را
مرور می کنم
در هیاهویی که
تنمان به دوست داشتنمان وصل بود
بی آنکه بخواهیم تن باشیم
در وطن تن فروشان.

می رسد به عشقبازی
می رسیم به عشقبازی خودمان،
جهان خواب است
وسط عصری که
فیلم من و تو
اُسکار عشق را ربوده است.


#جوادرمضان
ده خرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.