۱۴۷

۱۴۷


بیا شرط ببندیم
روزها روز نمی شوند
آفتاب چپ و راستش را گم می کند
ابرها می ایستند
و ترافیک بخار راه می اندازند
بیا شرط ببندیم
وسط روز دلش می گیرد آسمان
و سقوط می کند غروب
به دهان درّه ی زمین
بیا شرط ببندیم
شب که می شود
ماه طلوع می کند
به روشناییِ روز
بیا بیا

اینهمه اتفاق
می تواند بیفتد
اما نه به تک بودن اتفاق ما
که یکباره در دست های زمین
آسمانی را متولد کرد
که از عشق
باکره بود.
بیا بیا
من و تو
بکارت عشق هستیم
در روزگار تن دادن عشق
به تَن،تن تتن تتن تن تن تنِ بی عشق ها.


#جوادرمضان
دوازده خرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.


#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.