۱۵۲

۱۵۲


ترکم نکن

ای آفتابِ نِشسته در ایوان؛


من،سایه ای همواره بادم.


#جوادرمضان
هفده خرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.