۱۵۳

۱۵۳


باران که گرفت
نفسم تنگ شد
تندتر که بارید
حس سربازی را داشتم
که هم باید زخم تحمل کند
هم خبر بدهد.
باران که گرفت
تو در راه بودی
و من در بد و بیراه
به این زندگی
که راهبندان درست کرده
در سر راه مان.
باران که گرفت

پُک زدن به سیگار
دیگر کار من نیست
باید تو را بکشم
مرغوبترین بهانه ام
برای زندگی.


#جوادرمضان
هجده خرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.


#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.