۱۵۵

۱۵۵


شب ها همیشه یکسان نیستند
اما امشب
متفاوت ترین شب زمین است
ستاره ها از اول صبح
در آسمان می چرخند
دست در دست هم
ماه جایی نرفته و
خورشید از شب دیگر نمی ترسد
امشب در خودش
دو شب است که نمی خوابد
تا روزها بدوند
بدوند تا.


این تولد ادامه دارد
مثل دوست داشتن من
از وجود تو.


#جوادرمضان۵۷
بیست و یک خرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.


#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.