۱۵۷

۱۵۷

بیست و دوم ِ خرداد
راننده گفت:
خرداد چند روز دیگر تمام می شود؟
گفتم:تازه شروع شده.
راننده گفت:پَرتی؟
در تاکسی را بستم و گفتم:


شما عاشق نیستید.


#جوادرمضان
بیست و دو خرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.


#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من
#تولدت#مبارک
#بامدادِ#دوباره ام

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.