۱۶۴

۱۶۴


بامدادِدوباره ام
لعنتی ها خوشبختند اما خوشبختی لعنتی نیست.ببین چه شبیست؛میتوان با عشق شام خورد،با لبخند هوا را خورد،میشود لباس ها را زیر آسمان اتو کشید و چروک آدمها را کوتاه کرد و صافتر نگاهشان کرد.
بامدادِدوباره ام
خوشبختی های لعنتی گریبانِ لعنتی ها را گرفته اما لعنت به خوشبختی انصاف نیست.
ببین چه تقویمیست؛تو را جای تمام غریبه ها و آشناها دارم و چشمانم روشن تر از روز شده است.تو را جای تمام دلخوشی ها مزه مزه می کنم و طعم بودنم به شیرینیِ لبخندمحشرت شده است.
آه؛خردادیِ من
تو می فهمی تو می دانی خوشبختی با توست.خودِ تویی که میشناسی حفره ای را در سینه ای که قلبش و سلولهایش برای تو تپیده
می تپد
و خواهد تپید
تا بایستد اما ایستاده
با لبخندی به پهنای خوشبختی
به دردی که با تو نتوانست بکُشتَش.


#جوادرمضان
بیست و دو خرداد ۹۷
برای بامدادِ دوباره ام.


#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من

#تولدت#خوشبختی#من#است
#و#تو#دوست داشتنیترین#خوشبختی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.