۱۶۷

۱۶۷


آمدنت
جشن های زمینِ زیرپایم است و
رفتنت
رهاشدن در میدان تیری غمگین.

حتی اگر فراموشی
مرا در آغوش بگیرد
تنها تو را از خاطر نخواهم برد
چرا که تو
سروده ی زندگیئی هستی
که هرگز جز تو
با کسی سروده نشد.
بپذیر این سروده شده در خود را
بپذیر
جانِ جان.


#جوادرمضان
بیست و چهار خرداد ۹۷
برای بامدادِ دوباره ام.

#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من

#تنها#تویی#سروده ی#بیهمتایِ#زندگیم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.