۱۷۵

۱۷۵


بامداد دوباره ام
در جهان کوچکی زندگی میکنیم که عشق بزرگترین جهان ممکن برای تحمل کوچکی ها و کوچک بودن زمین و زمینیهاست.
بامداد دوباره ام
دنیا آنقدرها هم که میگویند بزرگ نیست اگر عشق کوچک بماند و کوچک بحساب آید زمین فقط یک غدّه ی سرطانیست که میکُشد


#جوادرمضان
بیست و شش خرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.