۱۷۸

۱۷۸


باید یکدیگر را درآغوش بگیریم
باید چشمهای مان را باور کنیم
که سالها
برای دیدن خودمان صبر کرد
و سالهاتر
فقط مرا فقط تو را دید.
ما در تونل وحشت عشق نیستیم
عشق ما شهربازی نیست
بازی نیست
حتی باز هم نیست،
درست در قُلّه اش ایستاده ایم
تو دوست داری فریاد بزنی
و من تو را نگاه کنم
فریاد بزن نگاهم را
نگاه میکنم صدایت را
سقوط نمی کنیم
زندگی می کنیم
آنچنان که زندگی های نکرده ی مان را
لب بزنیم
لب بگیریم
از تو یِ من
از منِ تو


#جوادرمضان
بیست و نه خرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من

#و_اشکهایت
#و_اشکهایم
#آغوشی_بود_از-نگذشتن...

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.