۱۸۰

۱۸۰


خواب
تنها دلیلِ نمردن است
و بی خوابی؛کمترین بهانه اش.


تو که نیستی
دلم تنگ میشود برای بودنت
و باز،بودنت
دلم را بیشتر تنگت می کند.
می خواهم بچسبم
به رویایی که از تو شنیده ام
میخواهم قاب شوم
میان تک تک عکسهایت
از راهی دور ببوسمت
و نعره ی دلتنگی ام را
روی سیم های برق تان بفرستم
که تا بلند شدی
و لامپ ها را روشن کردی
خشک شدنم را در نبودت ببینی
زنِ تاجدار من.

اما نمیشود که
راهی ندارد این رویا
حقیقتن عاشقت میمانم
و دوست داشتنت را چنان یک کوه
نگه می دارم
تا بیداری ات اتفاق بیفتد
و بعد از سلام؛آه صبح من
ببینی که میگویم:
زندگی،
لبخند بزن
جان من به تنم دویده
جان من به دادِ جانم رسیده.


#جوادرمضان
سی خرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من


#و_عشقِ_تو_نقطه های_جانِ_من_است

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.