۱۸۱

۱۸۱


خرداد تمام شد
اما خردادیِ من
تو برای تمام فصل هام به دنیا آمده ای.
سال من یک فصل دارد
یک ماه دارد؛
فصلی که تویی تمامش
و قُرص ماهی که تو.
حتی این بُهتان را هم اثبات کرده ام
که خون در بدنم نیست!
تویی که به بار نشانده ای زندگی را
در سلول های مرده ام.

خرداد تمام شد اما
تو تمام نشدنی هستی
در روزگار من که تقویمش
به نام توست
و هر روز تو را شروع می کنم
و هر شب تو را دوره
بامدادِ دوباره ام،
خردادیِ مبارکم.


#جوادرمضان
سی و یک خرداد ۹۷
برای بامدادِ دوباره ام.

#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من


#شب_سرفه هایم_تو_را_نفس_کشید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.