۱۹۴

۱۹۴


اگر قرار باشد
اتفاقی بیفتد
آن منم و عشق تو.
می دانی که
هر زنی درونش مَردی دارد
و هر مردی،زنی.
زن درون این مرد
راضیانه ایست
تا تو مردانه زندگی کنی
زن روزگار من.


#جوادرمضان
یازده تیر ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.


#تیر_و_حقّ ِ_تیر#اشکهای_سرفه_هایم_است

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.