۱۹۵

۱۹۵


هرکسیکه بهشت را توصیف کرده
هرکتابی که زیبایی را وصفیده
هر سیاره ای که خودش را آزاد پنداشته
هر انسانی که عشقبازی اش را پرستیده
هر شهروندی که عاشق لبخندی شده
هر زنی که خودش را زن دانسته؛

معذرت می خواهم ملکه م
معذرت می خواهم خردادیِ من
معذرت می خواهم بامدادِ دوباره ام،

مقدس و پاک و بزرگ بودن،آزادی و طعم ناب عشقبازی و بهشت زمینی و لبخند محشر و زن بودن در توست و تویی،

معذرت می خواهم با تمام وجودم از تویی که چشمهایت،نگاه من است و قد و بالای دلبرانه ات؛مملکت و سلطنت من.

معذرت می خواهم فراتر از طلب بخشش بنده ای از خدای خویش.مثل حسّ ِ دیوانگی در دلبری های خاصت


#جوادرمضان
دوازده تیر ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام
ملکه ی خردادیِ پاکم.

#جهان_بفهمد_شرمنده_خوبیها_پاکیها_و
#عشق_زنی_هستم_پر_از_خوبی_
پاکترین_عشقِ#مقدسِ#ممکن_و_
ناممکنها

#تو_جانِ_منی_و_مرا_جان_و_جهان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.