۱۹۷

۱۹۷


به آب فکر می کنند،به آفتاب؛به روشنی.
من فکر که میکنم به تو فکر میکنم حتی در فکرنکردن هم باز به تو فکر می کنم.
می دانی هیچ چیز دلیلی ندارد برایم مگر اینکه تو دلیل تمام دلیل هایم باشی،و هستی.
به آب فکر می کنند
و من به خرمشهرِ اشکهایت
به آفتاب فکر می کنند
و من به هاواییِ بدنت
به روشنی فکر می کنند
ومن به شب های عاشقانه ای
که در پاریسِ لبخندهای توست،
و من به کالیفرنیای پستان هایت
و من به مکزیکِ ناخن هایت
و من به آرژانتینِ لب هایت
و من به چینِ موهایت
و من به منچسترِ گوش هایت
و من به شورویِ خنده هایت
و من به عشق در نافِ تو
و من به جهان در زبان تو
و من به معجزه ی خدائی ات
به دوست داشتنِ تو
به دوست داشتنت

فکر می کنم
فکر می کنم
تا هستم،

پس؛هستم.


#جوادرمضان
چهارده تیر ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

#من_به_تو_فکر_میکنم_پس_هستم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.