۱۹۸

۱۹۸


همینکه درد داشته باشی
هرجای قصه که میخواهد باشد
باشد،
بی صدا
آنقدر بلند برایت فریاد می کشم
تا بمیرم
درجایی
که تو درد می کشی
و من نیز،
دستهایت را به خواب هایم می برم
همانجا که چشم بسته ای
و من نیز.


#جوادرمضان
پانزده تیر ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.


#ما_درد_مشترکیم_که_عشق_را_فریاد
#کشیده_ایم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.