۲۰۷

۲۰۷


هیچگاه نخواستم
روی دوپاهایم بایستم
بی آنکه بدانم،دِق کرده
حسادتم
در فکر کردن به تو.
هیچگاه نخواستم
روی دوپاهایم بایستم
من نام تو را از همه جا شنیدم
و اینگونه عاشقت شدم
بدون جوابی از دنیای بیرون.
به سَرم که میزنی
با دستهایم راه می روم
پیش ریشه هایی که
سوار اسبهای خاطره
با پروانه ها مینویسند:
دوستت داشت
دوستت دارد

این تمام قدمهای من است
عشق من.


#جوادرمضان
بیست و دو تیر ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

#تو_را_عاشق_میکنم
#در_قدمهای_دستهایم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.