۲۰۸

۲۰۸


آمدنت
همیشه انتظار است
پیش روی دلم
که عوض نمیشود؛
وحشیتر میشوم.

آنگونه که میخندی
شادتر
آزادتر
و عاشقتر می خواهمت.

می ایستی
و جهان به ارتفاع تو
برایم معنا میشود.

آمدنت تفاوت در عشق است؛
تو عشقی هستی که می آیی
آنگونه که تولد
آنگونه که خون
آنگونه که پوست
آنگونه که فردا
در تمام زمانهای من
در تمام مکانهای من
در تمام خواستن تو
که مرزی جز داشتن تو ندارد.

اینگونه لخت
اینگونه عرق
اینگونه حریص تو
اینگونه قناعت زمان
اینگونه اندام قشنگی
که در تو با تو می آید
فراتر از رویاهای زمین و
با عشقی که در من کاشته ای
به رنگ آسمان
چونان سایه هایی پر از رنگ و عطر
در هم فرو می رویم
اینگونه که
آنگونه تصورش؛جز تو
بی همگان است
جز تو
به سر،بِسر نمیرود
نمیشود.


#جوادرمضان
بیست و سه تیر ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.


#فراتر_از_همگان_تویی_خردادیِ_من
#تو_را_چگونه_دوستت_دارم
#که_دوست_داشتن_واژه_ایست_
#از_جنس_تو

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.