۲۱۷

۲۱۷


90/5/5

ریاضیات اشتباهترین درس جهان است.
مطمعنم کسیکه ترتیب اعداد را چیده بیحسترین آدم کره ی خاکی بوده.
پنج؛به تنهایی هیچ است.اصلن پنج بدون تو پوچ است.اما این پنج است که بعد از بیست و دو قرار گرفته است.این پنج است که از بیست و دو جان گرفته است.
این چهل و چهار روز است که پنج مرداد را مهمتر کرده است.
پسرم،آتیلای پُر شرّ و شورم
تویی که به پنج مرداد معنای روز بودن داده ای.تویی که امروز را از شبهای سخت جدا کرده ای.پسرم؛
مرداد با تولد تو مرداد شده است اما از زندگی بپرس سالهای بعدتری که بزرگتر شده ای و من کوچیکترین نقطه در زیر خاک،
بپرس که خرداد و خردادی ام چگونه مرا و تو را به معنای واقعی،دلچسب زندگی کرد.ریاضیات درسی است که باید دوباره نوشته شود،دوباره و دوباره.ریاضیات از صفر شروع نمی شود.از بیست و دو شروع میشود:
بیست و دو،پنج،بیست و ... . مابقی اش را بگذار تاریخ دنبالش بگردد.حتی برای این حد هم که نوشتم حسادتم خفه ام کرد.پسرم،آتیلاخان
مهمترین روز هر کسی روز تولدش است اما یادت نگهدار از آن مهمتر اینست که چه کسانی در این روز یادت بودند و کنارت.به این فکر کن بخاطر تو چه کسی تمام زندگی اش را کنار گذاشت و آمد و برای تو و بخاطر تو خندید و جنگید و ماند و لبخند محشرش را تکثیر کرد در خانه ای که تو و من بودیم.سالهای سال در یادت و قلبت و جسمت نگهش دار که او حتی از من هم مهمتر و مهمتر و مهمتر است.پسرم؛
او ملکه است،ملکه ام و ملکه ی تو.پس

پرنسش باش و سردار پدرت.


#تولدت_مبارک_آتیلا_خان
#جوادرمضان
پنج مرداد ۹۷

#تنها_من_برایت_نوشتم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.