۲۲۴

آدم باید اولویّت داشته باشد.
مثلن زنی که می داند چقدر دیوانه وار دوستش داری،که چقدر عاشقش هستی،و برای تو و در چشم های تو فراتر از اعجاز و خداگونگیست،صبح که چشمهای طلوع وارش را از پلک های شب بالا برد برای مجنونش بنویسد:"سلام.میدونم چقدر دیوونمی.گفتم بگم بیشتر باش جوری که نفس از نفست بند نیاد.به کارت برس.دارم میرم ورزش."
و یا وقتی که فرصت حتی چندثانیه ای داشت زنگ بزند و بگوید:"گفتم تب خواستنتو ببرم بالا.به کارت برس.فعلن."

آدم باید اولویت داشته باشد.به اینکه ببیند کسی را که عاشقانه دوست دارد وسط شلوغیها و در محاصره ی دوستانش جوری دارد که نفس از نفسش بند نمی آید و تبش رهایش نمیکند.
مثلن وقتی دارد بعد ورزشش صبحانه میخورد یک عکس  هول هولکی از یکی از لقمه هایش بگیرد و بفرستد و بنویسد:"این لقمه م به یاد تو نوش جونم شد."
یا وقتی که برگشته و خستگی تن قشنگش را پهن رختخواب کرده زنگ بزند و بگوید:"دیوونه ی من،خوابم میاد.بوس کن جوری که خوابم بپره.صدای بوسه هاتو دوست دارم.فقط بوسم کنا.چون خیلی خسته م.یکمم قربون صدقه م برو تا خوابای خوشمزه کنم."
آدم باید اولویت داشته باشد.حتی در حد یک عکس هول هولکی،یک تماس کوتاه کوتاه،یک دزدکی شنیدن صداش وقتی یک لحظه پای گاز و موقع گذاشتن غذا عرقش سرازیر شده و گرما کلافه اش کرده،بنویسد:"خسته شدم،از صبح خیلی نوشتیا ولی الان یه چیزی بنویس برام تا خستگیام دربرن."و عاشقش باز هزاران بار دوستت دارم و دوستت دارم و دوستت دارمش را بنویسد و تکرار کند و عاشقیهایش را به پاهایش بریزد.

آدم؛این موجود محتاج،عاشق که باشد عاجز میشود.مثلن به پست های گلایه دارش،به رد شدن قاصدک از کنار موهایش،به اینکه خوشیهایش کم باشند، به دلخوشی داشتنش در هر لحظه،به اینکه به اینکه به... این... که.

دلخوشی نیستم،اولویّت ندارم؛می دانم اما تمام دلخوشی و اولویت منی در تمام لحظاتم.چه یکسره چشم به گوشی و گوش به زنگت باشم.چه لحظه ای که می آیی.حتی در بودنت اولویت ترینی.حتی در اوج اینکه دوست دارم بپرسی بهانه ات از سر دلتنگی من است؟.و جوابم را که میدانی.که تویی.که آره.که همیشه.بعد بگویی؛میخواهی کنارت باشم؟.مثلن دوستانم را بپیچانم و نروم؟.من هم با تمام خنده های عاشقی از سر شوق بگویم:معلوم است هستی من،دوست دارم بخاطرت جانم را هم بدهم.دوست دارم خوش بگذرانی.حالا که برنامه ی تفریح داری من نباید خودخواهی کنم.حتمن که هستی در کنارم.حتمن که می آیی و تنهایم نمی گذاری.جوری خوش بگذران که گوش های فلک کر بشوند.تو سزاوارترینی برای تمام شادیها و لبخندت محشر است.

تو اولویّت منی و من... .


#جوادرمضان
یازده مرداد ۹۷

برای بامداد دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.