۲۲۵

۲۲۵


نَه اینکه خواسته باشم،نَه

اما در روزهایی که هیچکس دوستم نداشت
تو تنها کسی بودی که
دوستم داشته ای
و تو تنها کسی بودی
که می خواستم
دوستم داشته باشی
در روزهایی که
هیچکس را دوست نداشتم و دوست داشتن هیچکس را باور نداشتم ودوست داشتن برایم وجود نداشت
دوستت داشته ام
و می خواستم تو را.

و حالا در چنین شب هایی هم
که گلوله و آتش
خیابان های قبل و بعد را گرفته است
دوستت می دارم
با عشقی به وسعت یک انقلاب که اگر
من و تو ببینیم آنروزها را
باز در چنین کشوری جدید
و آزاد
و رها
دوستت خواهم داشت.

ببین
نه اینکه خواسته باشم نه
اما تو تنها کسی هستی که میخواهم
دوستم داشته باشی
حتی برای یک ثانیه.


#جوادرمضان
سیزده مرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.