۲۲۸

اگر یک روز وسط خیابان ببینید ناگهان آسفالت بلند شد و دوید!
اگر داشتید نوشابه می خوردید و دیدید ناگهان شیشه نوشابه پرواز کرد!
اگر وسط شب و قدم زدن در پارک دیدید چمن ها حنابندان گرفته اند برای حباب سازها!
اگر اینقدر عجیب هستید و چیزهای عجیب و غیرواقعی را باور میکنید پس شما حتمن از آن دسته آدمهایی هستید که خودشان را مُجاز به انجام هر کاری می دانند،
درست حدس زدید!

احتیاج ندارم عجیب فکر کنم و مُستبدّانه رفتار کنم تا ابراز وجود نمایم.همینکه باد بخاطر موهای تو،آفتاب بخاطر لبخندهایت،زمین بخاطر قدمهای تو،مهتاب بخاطر صورت قلبی ات،کوچه ها بخاطر عشق ما ساخته و پرداخته شده اند وسعت اعجاز تو را نمایان میسازد.میدانی که آسمان بخش کوچکی از آرزوهای ماست که فووت ش کرده ایم تا دیگران سر از آسمان برنگردانندو تعجب خودشان را از خودشان نبینند که اینهم از توجه تو و من است تا سرخورده سر در زمین فرو نبرند.


#جوادرمضان
پانزده مرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

#که_خاصترین_خاص_هاست
#و_خواستگاه_من

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.