۲۲۹

۲۲۹


کشف حجاب کرده خواب هایت
در رنج شکوهمند چشمهایی
نوشیده ی من
ای تویی که میدانی دوستت دارم
ای تویی
که میدانی خوب
این توانستن را


#جوادرمضان
پانزده مرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.