۲۳۳

۲۳۳


درون من
مردیست ساکت
که تو را دوست میدارد،
هر شب
آسمان راهوا میکند
وهرروز
به هوای تو
عشق می گذارد
درون حرفهایش
درون سکوت.

#جوادرمضان
هجده مرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.