۲۳۵

شایدباورت نشودامادورازچشم توتنهایی مرابه بندمیکشد.
باورکن تتهایی،ازپسِ تنهایی برنمی آیم؛
بیا...


#جوادرمضان
بامداد نوزده مرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.