۲۳۸

۲۳۸


تو که نباشی
کدام هفته تمام می شود
کدام هفته،شروع؟

بیا بیا بیا
یخ بزنیم
بیا بیا
یخ َ م بزن
در گرمای مردادی که
فقط به فکر توست


#جوادرمضان
بامداد بیست مرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.