۲۴۱

۲۴۱


اگر میتوانستم بخوابم
به آسمان می گفتم حتمن
جایم را کنار ستاره ها بیندازد که
شاید تو نگاهی بیندازی
درست که دور است
و فاصله بسیار از بسیار
کُشنده تر اما
چه کند چه کند عاشق
که به نگاهی از معشوقه
زندگی را بسته کرده و
مرگ را لنگ در هوا
نگهداشته است.


اگر می توانستم بخوابم
آخ،اگر میتوانستم کنارت بخوابم
آسمان را پهن میکردم
زیر شیطنت هایت.


#جوادرمضان
بیست و سه مرداد ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.