۲۶۳

بامدادِ بیست و چهار شهریور ۹۷

#جوادرمضان

برای بامدادِ دوباره ام.


به هوا گفته ام
خنده ات را نفس می کشم
در انتهای زندگیم
تو بخند"باز"
به هوایِ هوایی شده از
خنده هایت
اما خودت را
از من مگیر.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.