۲۹۱

دسته ی دوم کسانی هستند که عاشق و تنهاند.دسته ی سوم آنهایی که عاشق تنهایی اند.دسته ی چهارم هم از تنهاهای عشقند.دسته ی ... دسته های ...
من اما شماره ی یک هستم:
من؛عاشق تنهائی تو
من؛تنها عاشق توئی ام که در تمام تنهائی هایم هم تو را آرزو کرده ام.

#جوادرمضان
بیست و یک مهر ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.


#من_تنها_عاشق_توام

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.