۴۱

۴۱
قرار،قرار است
اما نه وقتی که تو می آیی
بیقرارم حتی در قرار.
حتی وسط روز که باشد
اگر نیایی
غروب است.
قرار،قرار است
اما نه وقتی که تو می آیی
بیقرارم در قرار
در روزیکه
جهان برای عشق میجنگد
اما من برای تو،
جهان برای هر عشقی
اما من فقط برای تو.
روزیکه در جهان
شکلات و گل و عشق است
اما در تقویم من،هرروز تویی
هر لحظه؛عشق توست
چرا که تو خود،جهان منی
چرا که تو خود،عشقی.

جهانِ تغییر کرده
با عشق هایش است
اما برای من
جهان تو و عشق تو ابدیست
تازه مثل اولین بار
اولین دیدار
و لبخند محشرت.

روزی چندبار خودت را درآیینه نگاه میکنی؟
من هرلحظه
در آیینه ی چشمانم تو را میبینم،
کاش به عشقهای جهان یاد بدهند
عشق را جای کتابها
از نگاه من به تو،بیاموزند.

قرار،قرار است
اما وقتی که تو می آیی
بیقرارم مثل یک کلاغ
چشم دوخته به پروانه ای
روی شعله زرد.


#جوادرمضان
بیست و شش بهمن ۹۶

برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.