۴۳

۴۳

پرسیدند:زمان تحویل سال ات
کِی است؟
گفتم هر بار که عشقم
آرایش می کند.
پرسیدند:هر روز؟
گفتم؛هر بار.
پرسیدند:هفت سین ات؟
گفتم تمام سین هایی که برای عشقم
به زبان می آورم
گفتند بشمار
گفتم:
سَن سیز سویوخ سیاره دی سیخیلان سُن سَسیم

تمام روزهای تقویمم اینست:

تو
تو
تو
تو
تو
تو
تو

تمام روزهای منی
که به آرزوهایم در شب
گره خورده ای
و سالهای مرا پیش نویسی کرده ای.


#جوادرمضان
بیست و هشت بهمن ۹۶

برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.