۴۴

۴۴

اینگونه که تو را دوست میدارم
مطمئنن خدا هم میخواهد
متولد بشود!
باورش سخت نیست
حتی اگر متولد بشود
اینگونه که دوستت می دارم
و عاشقت هستم را می بیند
میگذارد می رود.

مطمئنم که تو
جور دیگری به دنیا آمده ای
برای همینست من
جور دیگری عاشقت شده ام
یک جور شبیه بنده ی تو بودن
در نزد خالقش.

می دانی
می دانی
می دانی
می دانی
می دانی
می دانی
می دانی؟
میدانم
قصه ی عشق را
دوباره بر سر زبانها می اندازیم
تا وقتی که او را دارم
برای مرگ عجله ای نیست
میدانی
به زندگی دروغ می گویم
تا مرگ نشنود
حالم خوب است
خوب می شود
می دانم که او هم می داند
می داند که من هم می دانم.
حتی دریاچه ی ارومیه هم
حسادت می کند
به اینچنین خشک شدنم


خشک اما بارانی
اما طوفانی،


عشق تو
عراقی بود
که جَنگ را شروع کرد
حالا راه ِ قُدس ِ جهان من
از کربلای دوست داشتن ِ او میگذرد.

باور دارم
هیچ کجای جهان شب نمی رود
مگر جایی که
عاشق و معشوقش
دلتنگ هم باشند،
شب میرود
تا دلتنگیهایشان را
در آغوش هم بکِشند
و بکُشند
و بِکشانند
بِچلانند
بنشینند
در جهانی که دلشان می خواهد.


اینگونه که تو را دوست می دارم
شخصی ترین لندن ِ من،
در یک عصرِ پاریس ِ رویایی.


#جوادرمضان
بیست و نه بهمن ۹۶

برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.