۴۸

۴۸

دقایق
بی تو
دِقَّم می دهند
جوری که
طناب دار
خرخره را.
به من لبخند بزن
تا خوشبختی را گاز بزنم.
دوستت دارم
دوستت دارم،
لحظه ها دنبال "دوستت دارم هام"
صف کشیده اند،
پای عشق تو وسط است
پای تو وسط است
جهان در مشت هایم خمیازه میکشد
خدا به حالت غبطه میخورد
پای دوست داشتنت وسط است
همه را
همه را
به شوکران عشقمان نشانده ام
تا از چشمهایت استخاره بگیرند.
چشمهایم
خاک خوزستان است
که برای رسیدن نگاه عراقی ات
سر از پا نمیشناسد.
نگاهت
تیریست عشق آگین
از چِلّه ی چشمانت رها شده
و لبانت
طولانی ترین رود جهان است؛
گوارا.
و سینه هایت
دو کوه بزرگ
که دلم روی شان قدم می زند

تو اینگونه ای
که دیوانگی را معنا
که دیوانگی را تمام کرده ای برایم.


اشتهای زندگی ام را باز کرده ای
ای نرمی ِ بی بَدیل.


#جوادرمضان
سوم اسفند ۹۶

برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.