۵۱

۵۱
هِی دنیا !

جَنگ مال تو
اصلن پایان جَنگ هم،
هِی دنیا!

کازینو،دیسکو،کاباره،مُتِل
همه ی هتل های جهان هم مال تو
هِی،هِی،

جشن های عیدهای مختلف
رویدادهای بزرگ و مخوف
هِی دنیا!
پیروزی ها و مدال هایش مال تو.

حتی خدا
حتی انفجار
حتی اولین نرینه و مادگی جهان
مال تو،
اینهمه دغدغه ی پر سر و صدا
مال تو.

اما دغدغه ی روز و شب من
تمام شعرهای من
که در نبود ِ او
مرا درون خودشان به قتل می رسانند،
اما مچاله شدنم
درون چشمهایش
و گم شدنم در آغوشش،
اما هفت روز هفته ام
و او که خدایی می کند بر من
اما هِی دنیا!
چشم بر نمی دارم از او
تو اما موقع جَنگ راحت بخواب!
او،او
مثل یک استکان کمر باریک زیباست.
از دور هم نزدیکش هستم
بوش تنها بوی مطبوع جهان است
رنگش بداهه ترین رنگ دنیا
و شکلش
خوشگلترین جای دنیا.
چنگم می زند
هُلم می دهد
دیوانگی ام برایت اثبات می شود که؛
تنگ ترین جای دنیا
به لرزه افتاده
و آبشارش به چرخه،
این عروس بی انتهای کوچک را
میبوسم
می مکم
و تمام جهانش را
مال خودم میکنم.
نه خسته میشوم
نه سیر؛

هِی دنیا!

مال من است
تمام ِ او
تمام ِ تنش
باید مال من باشد
مثل چیزی داغ
که از وجودش رد می شود
جوری می شود
حریصانه خطابش میکنم؛

او معجزه ی عشق من است.

هِی دنیا!دنیا!
تمام آدم ها و جهانشان مال تو

اما من
او را تمام او را
و زیر آوار ماندنش را
دوست می دارم
مال من است
مال من باید باشد
و مال من شده است‌.
جنون من
تمام حالات اوست.

هِی دنیا
تمام عالم مال تو
اما؛
تانگو،
او،
عشق،
دوست داشتن،
دکتر،
معجزه،
و او و تمام او
مال من است
مال من باید باشد.


#جوادرمضان
ششم اسفند ۹۶

برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.