۵۲

۵۲

تمام حروف یک طرف
این میم ِ مالکیت یک طرف.
مثل نوازنده ی پیانو
روی پیانو.

تمام حروف یک طرف
این الف ِ چشم نواز تو یک طرف.
مثل وابستگی آغوشم
به "آ" یِ آغوشت.

تمام حروف،همان طرف
این "ب"ِ جان گُستر تو یک طرف.
مثل قصه ی عاشقانه ایست
که به خانه ی مان می رسد.

تمام حروف یک سو
این"ی"ِ چشمک زن تو یک سو.
دور و نزدیک همیشگی منی
مثل خوشبختی
و امید.

تمام حروف در یک صف
این"ر"ِ ابروکمان تو
یِکّه در یک صف.
مثل رنگین کمانی که
معطل باران و آفتاب نمی ماند.

تمام حروف در یک سو
این"ف"ِ موج زن عشق تو
در همه جا
در همه طرف
بی شک
تو معجزه ی قرنی
که زمین ِ وجودم
در تو ذوب شده است.
بی شک تو
تنها لغت نامه ی زنده ی جهانی
که مرا معنا کرده ای.


#جوادرمضان
هفتم اسفند ۹۶

برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.