۵۳

۵۳

۱)
زیر باران ایستادم
تا بیایی کنار پنجره
تا بگویم دوستت دارم
اما خفه ام کرد نیامدنت

۲)
آمدی و اما انگار نفهمیدی
دنیا بدون تو
درد است
نمیفهممش...

۳)
تو مامور اعدام من باش
و تمام زندگی ام را اِشغال کن،
ببخش
در تو مکث کرده ام
به این راحتی ها هم تمام نمیشود
مُردنم از دور برای تو.

۴)
تو را باید دوست داشت
مثل سربازی
که معشوقه اش را
جای جَنگ.


#جوادرمضان
هشتم اسفند ۹۶

برای بامدادِ دوباره ام

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.